Pomiń menu

Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Jesteśmy młodą organizacja pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej.

Udział w poprzednich edycjach