Pomiń menu

Akcja informacyjno-edukacyjna trwa

Ufff... za nami jeden z najtrudniejszych etapów wdrażania budżetu obywatelskiego w Łukowie. Opracowaliśmy, mianowicie, naszą wersję projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wdrożenia procedur i zasad realizacji budżetu obywatelskiego miasta Łukowa.

Opracowaliśmy i przekazaliśmy wszystkim radnym oraz Burmistrzowi z prośbą o ich wspólną inicjatywę uchwałodawczą. Wszyscy otrzymali wersję papierową uchwały (wraz z załącznikami) oraz wersję mailową. Przez najbliższy miesiąc radni, wspólnie z Burmistrzem, tworzyć będą własną wersję projektu uchwały, aby 24.06., podczas sesji, poddać ją pod głosowanie.

Na fanpage’u Budżetu Obywatelskiego w Łukowie oraz na fanpage’u naszego stowarzyszenia prowadzimy akcję zachęcającą mieszkańców miasta do dołączenia do wspólnej inicjatywy wszystkich radnych oraz Burmistrza i nadsyłaniu do nas (lub wypowiadaniu się na fanpage’ach) własnych opinii, wniosków i spostrzeżeń, dotyczących opracowanych przez nas załączników do uchwały w sprawie wdrożenia procedur i zasad realizacji budżetu obywatelskiego miasta Łukowa. Ponadto w nadchodzący weekend napiszemy obszerny artykuł na naszym portalu na temat naszych dotychczasowych działań w zakresie wdrażania BO w Łukowie.

Wszystkie uwagi, jakich spodziewamy się otrzymać, będziemy przekazywać radnym pracującym nad własnym projektem uchwały.

W najbliższych dniach wystąpimy do organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z prośbą o uwagi w sprawie załączników do uchwały.

Kolejnym naszym krokiem będzie zorganizowanie czterech spotkań mieszkańców: jedno – nazwijmy to – ogólnomiejskie w budynku UM, pozostałe trzy w trzech różnych miejscach miasta. Ale… o spotkaniach napiszemy odrębnie.

Opracowane przez Civitas Lukoviensis dokumenty można znaleźć na naszym portalu.