Pomiń menu

Ankieta, biuletyn, spotkania i szkolenia-oto nasz plan.

Po serii spotkań i ustaleń z władzami miasta i naszymi partnerami możemy ogłosić plan działania na najbliższe miesiące.

W ramach realizacji zadania Dostępni samorządowcy przygotowaliśmy internetową ankietę dla mieszkańców miasta, w której będą mogli wyrazić swoje oczekiwania i uwagi wobec zarówno władz lokalnych, jak i miejskich radnych czy urzędników.

Wcześniej, 9 czerwca podczas Święta Samorządu Lokalnego (organizowanego w czasie Jarmarku Hetmańskiego przez stowarzyszenie Projekt-Europa) podobne pytania zadamy uczestnikom imprezy i obecnym  radnym. Odpowiedzi zostaną nagrane, a po zmontowaniu przez profesjonalnych dziennikarzy radiowych, zaprezentowane uczestnikom jesiennego spotkania-debaty (o czym za chwilę), podobnie jak wyniki badania internetowego.

Kolejne zadanie to opracowywanie „biuletynu” po każdej sesji Rady Miasta. Będziemy w nim zawierać informacje o podjętych przez radnych uchwałach, wraz z krótkim uzasadnieniem. Takie informacje będą przekazywane mediom, ale przede wszystkim zarządom osiedli i wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta. Pomysłem są zainteresowane władze Zamościa, mamy ich akceptację i aprobatę.

Jesienią przeprowadzimy szkolenie dla urzędników magistratu i jednostek podległych miastu. Wyselekcjonujemy tych, którzy mają najczęściej do czynienia z mieszkańcami. Szkolenie będzie dotyczyło m.in.komunikacji. Szkolenie będzie jednodniowe, a do udziału w jego drugiej części zaprosimy mieszkańców miasta i przedstawicieli ngo’sów z Zamościa. Chcemy, by „w połowie drogi” spotkały się różne opinie i punkty widzenia.

Będziemy  też promować adresy mailiowe radnych i uczestniczyć z akcją w różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie Zamościa.