Pomiń menu

Gmina Zamość a inicjatywa lokalna

Wiele Rad Miast i Gmin czy też powiatów podjęło już stosowne uchwały co do możliwości podejmowania przez mieszkańców inicjatywy lokalnej. Jednak są w Polsce i takie, które dopiero je przygotowują.

W dniu dzisiejszym prezes naszego stowarzyszenia Barbara Kolbus spotkała się  z Zastępcą Wójta Gminy Zamość Konradem Dziubą celem przekazania informacji nt. dobrych praktyk dotyczących inicjatywy lokalnej. Pani prezes przekazała m.in. wzory uchwał, jak i załączników do nich (m.in. wzorów wniosków).

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Zastępca Wójta uczestniczył w Święcie Samorządu Lokalnego (art. Tak świętowano w Zamościu!).