Pomiń menu

Informacja o przebiegu realizacji inicjatywy lokalnej

W dniu 14.06.2013 r odbyło się spotkanie z Zarządem Osiedla Nr 12, a  w dniu 19.06.2013 r została przeprowadzona debata z udziałem zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli Rady Nadzorczej SM „Krasińskiego” i przedstawicieli Zarządu Osiedla Nr12 w Gorlicach. Obrady prowadzone były zgodnie z tematyką podaną   w zaproszeniu, które każdemu  mieszkańcowi wolontariusze doręczyli do mieszkania.

Przesłano  zaproszenia do stu mieszkańców, jednak nie wszyscy zaproszeni  wzięli udział w debacie, natomiast wszyscy zaproszeni mieszkańcy złożyli oświadczenie, że w pełni aprobują sposób finansowania oraz realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Tematyka  debaty obejmowała  takie zagadnienia jak:

– Istota i podstawy prawne realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

– Sposób finansowania realizacji planowanego zadania publicznego.

– Trzy etapy realizacji:

*  Zadanie I; Przebudowa (poszerzenie do 5 m) ul. Krasińskiego na długości  ok. 100 m, budowa miejsc parkingowych oraz modernizacja  przynależnego do drogi publicznej chodnika.

*  Zadanie II: Budowa nowych miejsc parkingowych przy bloku Nr 7 wraz z modernizacją chodnika dla pieszych.

*  Zadanie III: Modernizacja pozostałych chodników  komunikujących pieszych z drogą publiczną.

Omówiono szczegółowo proponowany zakres prac, zgłoszone wcześniej uwagi i wnioski. Ustalono, że zebrane uwagi i wnioski należy przekazać projektantowi do przeanalizowania i ewentualnego wprowadzenia w dokumentacji.

Uznano, że niezwłocznie należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Gorlice na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja drogi, chodników i budowa dodatkowych miejsc  parkingowych”  wraz  z posiadaną dokumentacją –„ koncepcją”  realizacji przedsięwzięcia    i wnioskami zgłoszonymi czasie spotkań i debaty.

W dniu 20.06.2013 r.  złożono do Burmistrza Miasta Gorlice , wniosek na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn, „Modernizacja drogi, chodników i budowa dodatkowych miejsc parkingowych” wraz  opracowaną wstępną „koncepcją” realizacji przedsięwzięcia.

 Spotkanie z mieszkańcamiDSC03689DSC03688kkhhg