Pomiń menu

Informacja o przebiegu realizacji inicjatywy lokalnej.

W wyniku przeprowadzonego referendum wśród zainteresowanych mieszkańców osiedla przy ul. Krasińskiego w Gorlicach, na temat „Modernizacji drogi, chodników i budowy dodatkowych miejsc parkingowych”, uzgodniono wstępnie zakres prac w tym przebudowę (poszerzenie pasa jezdni do szerokości 5 m), drogi publicznej, budowę miejsc parkingowych na pozyskanej powierzchni, oraz modernizację przynależnego do drogi chodnika dla pieszych. Równocześnie budowę dodatkowych miejsc parkingowych i chodnika przyległego do drogi publicznej.

Założenia organizacyjne do opracowanie „koncepcji” – modernizacji jw. uwzględniającej otrzymane wyniki w referendum, wraz z formalnym zamówieniem opracowania dokumentacji, zlecono Pracowni Projektowej „NIWELTA” w Nowym Sączu.

Równocześnie wystąpiono do Burmistrza Miasta Gorlice z wstępną informacją o planowanym opracowaniu i zgłoszeniu wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Modernizacja drogi, chodników i budowa dodatkowych miejsc parkingowych”.  W informacji podano proponowany zakres prac, uzasadnienie realizacji proponowanego przedsięwzięcia, oczekiwany podział obowiązków i zaproszenie do współpracy kompetentnych przedstawicieli samorządu do udziału w organizowanych debatach publicznych, oraz w wspólnym opracowaniu harmonogramu realizacji zadania publicznego.

W dniu 07.06. 2013 r.  przesłano do wszystkich zainteresowanych mieszkańców , 100 szt. zaproszenia na debatę, która odbędzie się w dniu 19.06.2013 r. na temat „Modernizacja drogi, chodników i budowę dodatkowych miejsc parkingowych” w oparciu o opracowaną „koncepcję” jw.

W dniu 10.06.2013 r. odbyło się spotkanie z Radą Nadzorczą Spółdzielni, na którym została zaprezentowana opracowana przez uprawnionego projektanta „koncepcja”- Modernizacji drogi, chodników    i budowa dodatkowych miejsc parkingowych. miejsc parkingowych.Temat został szczegółowo omówiony, wniesiono konstruktywne wnioski i uznano, że dokumentację wraz z proponowanymi uwagami należy przedstawić zgodnie z założeniami do konsultacji społecznych, tj Zarządowi Osiedla nr 12 i mieszkańcom

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Ze spotkania sporządzono krótką notatkę służbową. Spotkanie prowadził Pełnomocnik mieszkańców  Zarządu Członek Spółdzielni.
DSC03682DSC03680 DSC03679