Pomiń menu

Inicjatywa Lokalna na kawiarence obywatelskiej

Przedstawiliśmy mieszkańcom Lublina istotę i zasady tworzenia inicjatywy lokalnej.

ILW dniu 19 czerwca zaprezentowaliśmy Inicjatywę Lokalną, na kawiarence obywatelskiej, zorganizowanej przez Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych dla członków rad dzielnic, organizacji pozarządowych i mieszkańców Lublina.

Przedstawiliśmy istotę inicjatywy lokalnej, podstawy prawne, zasady jej planowania i przygotowywania oraz realizacji.

Zainteresowanie zebranych wzbudziła kwestia finansowania inicjatywy lokalnej oraz to, w jakim okresie powinno się składać wniosek o realizację inicjatywy lokalnej. Wyjaśniliśmy, że wnioski na inicjatywę lokalną można składać do organów jednostek samorządu terytorialnego w dowolnym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na możliwości finansowe gminy. Większe szanse na otrzymanie środków są w okresie tworzenia budżetu i nowego roku budżetowego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji nt. inicjatywy lokalnej (kliknij, aby zobaczyć).