Pomiń menu

Fundacja Wolności

Fundacja Wolności działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Aktualnie koordynujemy pilotażowy w skali Lublina projekt budżetu obywatelskiego, w dzielnicy Rury. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy monitoring efektywności i celowości wykorzystania środków z funduszu korkowego, monitoring sportu, badanie aktywności radnych - na poziomie miasta Lublin. Wspieramy mieszkańców trzech bloków przy ul. Sowińskiego, którzy marzą o rewitalizacji swojego podwórka oraz przebudowie ulicy. Pomogliśmy im przeprowadzić ankietę potrzeb wśród wszystkich mieszkańców, zorganizować spotkanie z radnymi oraz pomagamy w staraniach o wpisanie inwestycji do budżetu miasta. Organizowaliśmy warsztaty planszowej gry ekonomicznej Cashflow, a wspólnie z Radą Osiedla Akademickiego wydaliśmy Informator Akademikowy.