Pomiń menu

Mamy głos, mamy wybór – spotkanie grupy roboczej w Brzezinach gmina Bełżec

6 czerwca 2013 roku w związku z akcją Masz Głos, Masz Wybór, w miejscowości Brzeziny, w gminie Bełżec odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące zadania Dostępni samorządowcy. Jego głównym celem było wykreowanie idealnego modelu komunikacji między mieszkańcami a samorządowcami, który zostanie wcielony niebawem w życie.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób, w tym radni Gminy Bełżec: Kazimierz Marynicz, Wiesław Wielgosz, Grzegorz Lentowicz, Marek Gmoch, Wiesław Zabandżała, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miejscowości Bełżec, Brzeziny i Żyłka. Niestety nie pojawił się żaden przedstawiciel z miejscowości Chyże. Mamy nadzieję, że to niebawem się zmieni i również ta społeczność przyłączy się do akcji. Podczas zebrania dokładniej zajęliśmy się kontaktem między mieszkańcami a samorządowcami. Omówiliśmy przeszkody, jakie można napotkać w tych kontaktach oraz przedstawiliśmy rozwiązania, mogące ułatwić kontakty. Brak konsultacji na tematy ważne np. budżet gminy, brak otwartości na nowe technologie, wybiórczy kontakt z wyborcami czy ograniczony dostęp do informacji o terminach i tematach sesji, były jednymi z wielu poruszanych problemów. Na spotkaniu przedstawiono też plan dotyczący działania rady sołeckiej Brzezin oraz grupy roboczej. Jednym z jego podpunktów jest organizacja Święta Samorządu przy okazji Jarmarku Św. Wawrzyńca w Bełżcu czy dożynek, gdzie działalność grupy zostanie przedstawiona szerszej publiczności. Podczas zebrania przedstawiono również prezentację na temat zadania Dostępni Samorządowcy z warsztatów w Falentach, która pokazała jaka sytuacja panuje obecnie w Polsce. Prezentacja przedstawiała dość poważny problem, jakim jest brak konsultacji społecznych, niska dostępność do sesji rady gminy i utrudniony kontakt mieszkańców z samorządowcami. Zwrócono również uwagę na stronniczość lokalnych mediów oraz blokowanie mediów niezależnych w dostępnie do informacji publicznej czy utrzymywanie monopolu na informacje dla mediów sprzyjających władzy. Właśnie te ostatnie podpunkty wzbudziły największe kontrowersje, lecz obecny na spotkaniu dziennikarz „Kroniki Tygodnia” potwierdził te wiadomości. Na spotkaniu zwrócono uwagę uczestników na problem, któremu powinniśmy się przyjrzeć, a mianowicie nieczytelny Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bełżec.

Jednym z ważniejszych ustaleń było wyznaczenie daty i miejsca debaty publicznej na 28 czerwca (piątek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, na którą zapraszamy, zainteresowanych poprawą komunikacji, a tym samym życia w Gminie Bełżec.

Na spotkaniu wyklarowała się również myśl przewodnia, motto: „Mamy Głos – Mamy Wybór – rozwiązujemy wspólnie problemy naszej gminy. Wybrałeś? Nie zapomnij pytać.”, które będzie nam towarzyszyło podczas realizacji zadania Dostępni samorządowcy, jak i mamy nadzieję – również po.

 Daria Gałka