Pomiń menu

Mamy uchwałę !!!!

Nasz projekt uchwały o Inicjatywie lokalnej został przyjęty jednogłośnie na uroczystej sesji Rady Gminy Lubochnia w dniu 27 maja 2013r. Znamienna data, bo to Święto Samorządu! Teraz czekamy tylko na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i zabieramy się do składania naszych wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Pierwszy na budowę boiska do piłki plażowej przy Świetlicy  Wiejskiej, drugi na organizacje Pikniku Integracyjnego.