Pomiń menu

GIMDiTW

Grupa Inicjatywna Mieszkańców Dębniaka i Tarnowskiej Woli powstała w marcu 2012r. Jest to grupa nieformalna skupiająca 7 osób działających wspólnie dla dobra wspólnego obu miejscowości. Grupa stawia sobie za cel: • ugruntowywanie lokalnych więzi społecznych • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych • umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem spełnienia ich potrzeb i aspiracji. Mimo, że działamy od niedawna udało nam się zdobyć Pracownię Orange dla naszej Świetlicy, pozyskać środki na realizację projektów z "Działaj Lokalnie", zorganizować kilka imprez dla mieszkańców. Zajmujemy się również bieżącą działalnością Pracowni Orange.