Pomiń menu

Młodzież u Burmistrza Łukowa

Realizujemy kolejne zadanie – Dostępni Samorządowcy.

Rozpoczęliśmy od rozdawania Kart Praw Mieszkańca Łukowa podczas Dni Łukowa.

Teraz czas na spotkania młodzieży z Burmistrzem i innymi włodarzami Łukowa.

Na „pierwszy ogień” poszła młodzież. 28 maja, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego spotkali się z Burmistrzem Łukowa, Dariuszem Szustkiem, oraz Zastępcą Burmistrza Łukowa, Marcinem Mateńko. W spotkaniu wzięli również udział: radny miasta Krzysztof Okliński oraz sekretarz Urzędu Waldemar Siurek.

Wizyta uczniów w łukowskim magistracie miała na celu przybliżenie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta oraz zapoznanie z działaniami władz miejskich, a także przedstawienie obecnych inwestycji, jakie mają miejsce w naszym mieście. Poruszono kilka ważnych tematów, m.in.: remont Łukowskiego Ośrodka Kultury, budowa odcinka drogi łączącego ul. Cieszkowizna z ul. Prusa, a także temat wdrażania rewolucji śmieciowej w mieście.

Jeszcze w czerwcu planujemy wizytę w UM młodzieży z dwóch kolejnych łukowskich szkół. Planem maksimum jest to, aby uczniowie ze wszystkich łukowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych spotkali się z Burmistrzem. Będziemy zachęcać również radnych do uczestnictwa w tych spotkaniach.

 Krótka fotorelacja ze spotkania w dniu 28.05.