Pomiń menu

Pierwsze rozmowy z władzami gminy za nami.

W piątek odbyliśmy rozmowę z Wójtem Gminy Luzino, podczas której przybliżyliśmy nasze cele, aspiracje oraz sposoby współpracy z organami samorządu terytorialnego.

Spotkanie było dla nas bardzo ważne, ponieważ, poznając, nawet ogólny zarys stanowiska władz, dotyczącego naszych działań, możemy lepiej zaplanować dalsze kroki podjęte przez grupę. Istotnym aspektem dla nas jest to, aby w związku z chęciami wprowadzenia zmian w gminie nie być odebranym jako oponent do obecnej władzy. Nie chcemy walczyć, chcemy wspólnymi siłami, poprzez dialog wprowadzić zmiany, przynoszące obopólne korzyści.

Podczas spotkania chcieliśmy skonfrontować obecny stan dostępności samorządowców z obrazem modelowym, jaki chcemy wypracować wspólnymi siłami w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Wójt przedstawił również problem z perspektywy pełnionej funkcji. Jako nasze główne cele przestawiliśmy następujące zadania:

1. Udostępnienie profili radnych na stronie internetowej, które zawierać będą: imię i nazwisko radnego, adres e-mail lub numer telefonu oraz pełnioną funkcję w Radzie Gminy.

2. Akcja „Poznaj swojego radnego”, której zorganizowanie planujemy połączyć z Dożynkami Gminnymi, odbywającymi się w ostatni weekend sierpnia. Podczas imprezy planujemy wystawić namiot, w którym mieszkańcy będą mogli porozmawiać z radnymi na nurtujące ich tematy, a także brać udział w konkursach, w których będą mogli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi lokalnego środowiska, co, mamy nadzieję, będzie stymulatorem działań na rzecz dalszej aktywności obywatelskiej.

3. Udostępnianie strategicznych dla gminy dokumentów (projekty uchwał, plany odnowy wsi sołeckich, zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego), odpowiednio wcześniej, przed sesją Rady Gminy, tak, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z nimi. Jako alternatywny sposób udostępniania ich w internecie zaproponowaliśmy wykorzystanie serwera lokalnego forum dyskusyjnego www.Twoje-Luzino.pl.

4. Nawiązanie współpracy w zakresie obiegu informacji ważnych dla mieszkańców, poprzez propozycję przesyłania i udostępniania komunikatów o spotkaniach, imprezach kulturalnych za pomocą publikacji ich na forum internetowym www.Twoje-Luzino.pl. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

Mamy nadzieję, że wraz z deklaracjami będą szły konkretne działania wspierające nas, które pozwolą wypracować wspólną płaszczyznę porozumienia mieszkańców z władzami gminy. W przyszłym tygodniu planujemy zorganizowanie kolejnego spotkania roboczego, w którym to, w oparciu o stanowisko władz, konkretniej będziemy tworzyć plan działania na najbliższe miesiące.