Pomiń menu

Grupa Aktywni Mieszkańcy

Jesteśmy nieformalną grupą mieszkańców, której zależy na pobudzeniu w osobach zamieszkujących gminę postaw obywatelskich, budowaniu poczucia więzi z lokalnym środowiskiem oraz pracy na rzecz rozwoju gminy Luzino. Chcemy uświadamiać i informować mieszkańców o ich prawach, obowiązkach oraz możliwościach działania na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej. Jednym ze sposobów realizacji tych celów jest zbudowanie modelu współpracy, zarówno pomiędzy samorządem gminy i mieszkańcami jak i pomiędzy samymi mieszkańcami. W niedalekiej przyszłości planujemy sformalizować grupę, tworząc stowarzyszenie.