Pomiń menu

Po co, na co i dlaczego…?

To się zaczęło...spotkanie z władzami gminy. Staliśmy się ekspertami od Inicjatywy Lokalnej, musieliśmy tłumaczyć na czym ona polega, jakie korzyści przyniesie Gminie, a jakie mieszkańcom itd. Myślę, że udało się nam przekonać zarówno pana Wójta, jak i radnych, że uchwała o Inicjatywie Lokalnej wpłynie korzystnie na współprace mieszkańców z Urzędem Gminy i obie strony zyskają coś dla siebie.