Pomiń menu

Pomorska Konferencja „Samorząd – włącz się”

Jedna z regionalnych konferencji promujących projekt "Samorząd - włącz się" odbyła się w Sztumie. Podczas tego spotkania ukazana została współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi. Krystian Zdziennicki - Przewodniczący Młodzieżowej Grupy Działania w Sztumie zaprezentował m.in. akcję Masz Głos, Masz Wybór. Od tego momentu oficjalnie w Sztumie rozpoczęliśmy realizację naszych działań w ramach akcji.

W Sztumie w Starostwie Powiatowym 07.06.2013 r.  od godz. 11:00 – 13:00 miała miejsce Pomorska Konferencja „Samorząd – włącz się”. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe powiatu sztumskiego oraz Sztumu, przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzieżowych oraz uczniowie sztumskich szkół. Podczas spotkania przedstawiciele kilku organizacji przedstawili swoje działania ukazując dobre praktyki współpracy z samorządem terytorialnym. Konferencja dała możliwość zaprezentowania wielu ciekawych inicjatyw. Między innymi Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie miała możliwość zaprezentować po raz pierwszy w Sztumie akcję Masz Głos, Masz Wybór. Można powiedzieć, że była to inauguracja projektu w Sztumie. Warto dodać, że podczas spotkania władze samorządowe, z którymi przeprowadziliśmy już pierwsze rozmowy, zapewniły nas na forum o chęci współpracy.
Szerszą relację ze spotkania można przeczytać na stronie MGD w Sztumie: www.mgdsztum.blogspot.com/