Pomiń menu

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie od momentu powstania w sierpniu 2011 r. działa na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się aktywizować mieszkańców powiatu sztumskiego. Organizujemy różne przedsięwzięcia: debaty, festyny i inne. Nasze cykliczne akcje to np. zbiórki krwi, wykłady europejskie, spotkania z wolontariuszami. W tym celu współpracujemy ze Starostwem Powiatowym, różnymi stowarzyszeniami oraz szkołami. Staramy również włączać się w akcje ogólnopolskie w ramach, których podejmujemy nowe działania. Początkowo MGD była to grupa nieformalna, a od listopada 2013 r. stowarzyszenie zwykłe.