Pomiń menu

Projekt uchwały

To się nazywa błyskawiczne tempo, w kilka dni udało nam się przygotować projekt uchwały o Inicjatywie Lokalnej, po raz kolejny okazało się, że chcieć znaczy móc. W przygotowanie projektu za namową naszego radnego zaangażował się również  Przewodniczący Rady Gminy, który jak się okazało zna doskonale akcję Masz Głos, Masz Wybór i jest jej wielkim zwolennikiem. 17 maja radny w naszym imieniu złożył pismo z projektem Uchwały, z prośbą o  umieszczenie jej w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy.