Pomiń menu

Fundusz sołecki – sprawozdanie cząstkowe

Przedstawiamy sprawozdanie cząstkowe Fundacji Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO. Duuużo jeszcze do zrobienia, ale jesteśmy dobrej myśli!

Sprawozdanie cząstkowe

Fundacji Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO

Fundusz Sołecki 2013

30.06 2013 r.

Gmina Nieporęt, jako jedyna w powiecie legionowskim, nie ma wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Od 12.05.2013 r., kiedy to zakończyliśmy szkolenie, aktywnie pracujemy na rzecz wyodrębnienia funduszu w roku 2014. W tym celu promujemy ideę funduszu wśród mieszkańców i sołtysów, prowadząc liczne rozmowy w mniejszych i większych grupach, przede wszystkim obalając nieprawdziwe mity dotyczące rozliczeń i rzekomej pracochłonności oraz pokazując korzyści dla mieszkańców i sołectw.

W ramach dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy dane, pozwalające na wyliczenie funduszu w poszczególnych sołectwach oraz poznaliśmy aktualną metodę – czy raczej jej brak – przyznawania tzw. środków sołeckich.

Udało nam się nawiązać współpracę z lokalną „Gazetą Powiatową”. W lipcu i sierpniu ukaże się w niej cykl artykułów „Fundusz sołecki w 10 krokach”, napisany przez Martę Damm – Świerkocką przy konsultacji Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Artykuły te będą również zamieszczane na stronie nieporetinfo.pl, gdzie będziemy także informować o wszystkich podejmowanych przez nas działaniach oraz promowane na prowadzonych przez nas stronach na Facebook’u.

Nasze przedstawicielki, Ewa Bartnik i Irena Kopańska – Araszkiewicz czynnie wzięły udział w spotkaniu z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, które odbyło się 18.06 w Legionowie i w dużej mierze było poświęcone zagadnieniom funduszu sołeckiego.

Dodatkowo – choć kwestia ta nie dotyczy bezpośrednio funduszu sołeckiego – wprowadziliśmy zapis wideo sesji Rady Gminy, który będzie rozpowszechniany na platformie YouTube.

W planach na najbliższe miesiące jest zorganizowanie spotkania dla radnych, sołtysów i mieszkańców z przedstawicielami Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz – jeśli będzie taka możliwość finansowa – wydanie artykułów ” Fundusz Sołecki w 10 krokach” w formie broszury. Podczas wrześniowych i październikowych zebrań wiejskich będziemy przekonywali mieszkańców do funduszu sołeckiego, a od początku roku będziemy mocno i mamy nadzieję skutecznie przekonywać radnych do zmiany decyzji i wyodrębnienia funduszu.

W imieniu Fundacji: Marta Damm – Świerkocka, Członek Zarządu