Pomiń menu

Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO

INFO to inicjatywa mieszkańców gminy Nieporęt, społeczników i osób działających na rzecz lokalnej społeczności. Nasz cel to integracja mieszkańców oraz edukacja w zakresie praw i obowiązków im przysługujących. Naszym marzeniem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w ramach gminy, które nie tylko będzie miało realny wpływ na inwestycje w myśl zasady "nic o nas bez nas", ale także samo będzie występowało z inicjatywami i pomysłami.