Pomiń menu

Spotkanie „Zapytaj Radnego”

Zorganizowaliśmy pierwsze otwarte spotkanie pt. Zapytaj Radnego. Przygotowaliśmy spotkanie młodzieży z samorządowcami. Spotkanie pokazało nam, że młodzież żywo interesuje się sprawami regionu, czego dowodem są liczne pytania, które przedstawili sztumskim władzom miejskim oraz powiatowym.

Członkowie MGD Joanna Dulska i Dawid Trybański jako uczestnicy konkursu „Samorząd-włącz się” postanowili  zorganizować spotkanie młodzieży z samorządowcami, które miało miejsce 24 czerwca 2013 roku w sztumskim Kino-Teatrze „Powiśle”. Wydarzenie to wpisuje się w zadanie Dostępni samorządowcy jakie realizuje MGD w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Spotkanie miało na celu zainteresować oraz poszerzyć wiedzę na temat pracy samorządów oraz zachęcić młodzież do świadomego udziału w życiu publicznym i samorządowym poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat działań samorządów, perspektyw przyszłościowych i znaczenia samorządów w społeczeństwie. Na spotkaniu zagościli samorządowcy, a także młodzież gimnazjalna oraz ucząca się w szkołach średnich.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor przedstawiając działalność z kadencji, a także perspektywę przyszłościową. Swoją  prezentację na temat działalności Młodzieżowej Rady Gminy Sztum przedstawił również Wiceprzewodniczący MRG Sztum – Dawid Trybański (jednocześnie uczestnik akcji). Na debacie został przedstawiony projekt Masz Głos, Masz Wybór, który zaprezentował  Krystian Zdziennicki – koordynator  akcji w Sztumie, a zarazem Przewodniczący Młodzieżowej Grupy Działania.
Po krótkiej przerwie na poczęstunek nastąpił panel „Zapytaj Radnego” – głos został oddany publiczności, zachęcając tym samym do zadawania pytań samorządowcom. Młodzież wykazała się ogromnym zainteresowaniem związanym z pracą samorządowców zarówno gminnego jak i powiatowego. Pytania dotyczyły m.in. bezrobocia w naszej okolicy, problemów z jakimi zmaga się nasza gmina i powiat, nie pomijając faktu, iż dyskusja dotyczyła również ustawy o wywozie śmieci w naszym rejonie. Samorządowcy dokładnie i wyczerpująco odpowiadali na zadawane im pytania. Atmosfera spotkania była pełna życzliwości co potwierdza fakt, iż uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali każdej wypowiedzi.
Po tej części spotkania zakończyliśmy nasze spotkanie dziękując tym samym za przybycie gościom, a także zainteresowanej młodzieży. Spotkanie to pokazało nam, że sprawami lokalnym interesuje się również młodzież, która chce aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym.