Pomiń menu

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

                         SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

                         SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

 

 1. 1.       Nazwa organizacji:

Fundacja Aktywne Centrum Edukacji  Uniwersytet  otwarty dla każdego

 1. 2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

30.06.2013

Telefon kontaktowy:
[email protected]  Tel .515496617

 

 1. 3.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Ewa Kaczmarczyk  [email protected]

 

 1. 4.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

 

Gmina Radomsko, miasto Radomsko, województwo łódzkie

 1. 5.        Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

 

 

 

 

 1. 6.       Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

 

 

 1. 7.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma do urzędu miasta Radomsko , starostwa powiatowego , szpital , przychodni

 1. 8.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma do urzędu miasta Radomsko , starostwa powiatowego , szpital , przychodni-

– przygotowaliśmy ulotki, rozdawaliśmy również Kartę praw i narzędziownik podczas Dni Radomska i festynu integracyjnego

– przygotowaliśmy plakaty informacyjne, rozmawialiśmy z ludźmi.

–  Przygotowaliśmy również ankietę dla mieszkańców. Wypełniono nam ponad 50 ankiet, resztę zrobimy podczas innych imprez i spotkań.

 

 

 1. 9.       Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Zespól liczy 12 osób najbardziej zaangażowanych w poszczególne działania

 

 1. 10.   Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane: 

 

 1. 11.   W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

 

 1. 12.   Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Planujemy zrobić to zaraz po przyjęciu i uprawomocnieniu się uchwały, (czyli koniec sierpnia / początek września ) wniosek mamy już gotowy do złożenia.

 

 1. 13.   Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

 

 1. 14.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Największym osiągnięciem jest to, ze ludzie zaczęli rozmawiać i że zaczynają zastanawiać się nad tym, że sami też mogą podejmować decyzje i mieć wpływ na to co dzieje się w ich miejscowości. Chętnie wypełniają ankiety i podejmują rozmowy na temat prowadzonej kampanii.

 

 1. 15.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4X                          5

 

 

 1. 16.    Uwagi, dodatkowe informacje:

 incjatywa lokalna 2013