Pomiń menu

Władza juz o nas wie.

Po wstępnych rozmowach widzimy, że jest akceptacja i wola współpracy.

W połowie czerwca spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk Panem Andrzejem Jasińskim w celu sprecyzowanie działań, jakie chcemy podjąć w ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór, w tym roku uczestniczymy w zadaniu: Wspólna Przestrzeń, na spotkaniu grupy inicjatywnej ustaliliśmy, że wspólną przestrzenią do zagospodarowania będą otaczające naszą wieś, malownicze, ale od wielu lat nieużywane polne drogi. Na wstępie naszej rozmowy ustaliliśmy, że: „Nie przyszliśmy do urzędu z listą oczekiwań, że coś się nam należy, jesteśmy dalecy od takiego rozwiązania”. Pragniemy zaangażować i zmobilizować do działania przy realizacji tego projektu mieszkańców a tym samym urząd. Po wstępnych rozmowach widzimy, że jest akceptacja i wola współpracy, co nas bardzo ucieszyło. Dostaliśmy „wiatru w żagle” a, że pracy nas czeka dużo to bardzo nam się taki doping przyda.

burmistrz