Pomiń menu

Święto Samorządu Lokalnego za nami.

Jako rada sołecka społeczności wsi Brzeziny dziękujemy mieszkańcom, władzom samorządowym oraz Iwonie Ciećwierz  ze Szkoły Liderów, koordynatorce zadania Dostępni samorządowcy za udział i zaangażowanie w realizację zadania.

Stanowisko, które przygotowaliśmy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy zadawali pytania i czytali treści umieszczone na plakatach. Materiały promocyjne przygotowane przez Fundacje Batorego (Karta Praw Mieszkańca, Narzędownik Obywatelski i długopisy) również zostały rozdane.

Chociaż stoisko zostało odwiedzone przez Alicje Kopczan i Jana Dawidowskiego – reprezentantów naszej gminy w powiecie oraz radnych z Gminy Bełżec: Kazimierza Marynicza, Ryszarda Romańczuka, Wiesława Zabandżałę i Jacka Kuśmierczaka plakietki z napisem „Jestem radnym” nie cieszyły się powodzeniem…

Przy stoisku także nie zabrakło miejsca na zabawę. W przygotowanym quizie dotyczącym ogólnej wiedzy o samorządzie i naszej gminie brali udział starsi i młodsi mieszkańcy oraz samorządowcy: Kazimierz Marynicz, Ryszard Romańczuk i wójt Andrzej Adamek wykazali się dużą wiedzą odpowiadając na zadane im pytania. Każdy uczestnik quizu miał trzy „szanse” w postaci balonów. Gracze odpowiadali kolejno na wylosowane przez siebie pytania. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi uczestnik przebijał balon szpilką. Zwycięzcą była osoba, która zachowała najwięcej balonów.

Wszystkiemu przypatrywała się i pomagała nam Iwona Ciećwierz ze Szkoły Liderów w Warszawie, która jest koordynatorką realizowanego przez nas zadania Dostępni samorządowcy.

Niewątpliwym sukcesem okazała się decyzja Kazimierza Marynicza, który zdecydował się i zaprasza mieszkańców na swoje dyżury w urzędzie gminy we wtorki od 14 do 16.

Niestety nie udało się przeprowadzić gry „Drabina partycypacji” z powodu choroby animatorki Magdaleny Sałek, która jest radną gminy Jabłonna oraz wojewódzkim koordynatorem projektu „Szlachetna paczka”.

Daria Gałka

[nggallery id=87]