Pomiń menu

Informacja z dn. 02.09.13 r. o przebiegu realizacji zadania publicznego.

Rada Miasta Gorlice podjęła wcześniej, bo w dniu  24.11. 2011 r. uchwałę nr 172/XIV/2011 wprowadzającą  „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. Zgodnie z naszym  harmonogramem w dniu 20,06.2013 r  złożyliśmy wniosek   na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  pn. „Modernizacja drogi, chodników i budowa dodatkowych miejsc parkingowych”.

Omal równocześnie Burmistrz Miasta Gorlice wspierając rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wydał  Zarządzenie   nr 81/2013 z dn. 3.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia budżetu  obywatelskiego Miasta Gorlice na 2014 r. w załączeniu, którego został wprowadzony „Regulamin budżetu obywatelskiego  Miasta Gorlice  na 2014 r.”, stwarzając tym samym  kolejne korzystne warunki do współpracy samorządu z mieszkańcami.

W związku z  nową sytuacją, dającą możliwości finansowania zadań publicznych, wystąpiliśmy do mieszkańców z informacją  o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego i możliwościach realizacji naszego  wniosku po stosownym przeredagowaniu. Uzyskaliśmy poparcie 269 osób  zadania do budżetu obywatelskiego”, zgodnie  z wymogami regulaminu.

W dniu 6.08. 2013 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy z zadaniem pn. „Modernizacja ok. 100 m ul. Krasińskiego” został  złożony w Urzędzie Miasta Gorlice.

Według jeszcze nie oficjalnych informacji na realizację zadań publicznych zostało zgłoszone 29  różnych wniosków.

Przez publiczne głosowanie, które odbędzie się w dniach     od 27. 09. do 7.10. 2013 r. zostanie ogłoszona lista rankingowa ze zgłoszonymi  zadaniami.  Rekomendowane do realizacji będą  te zadania, które uzyskają  największą ilości głosów,  aż do wyczerpania środków, przewidzianych do realizacji  budżetu obywatelskiego.

Liczymy na korzystne rozstrzygnięcie i  otrzymanie wymaganej ilości głosów dla uzyskania finansowania naszego zadania z budżetu obywatelskiego.