Pomiń menu

Pierwsze koty za płoty

Po akcji informacyjnej jaka miała miejsce w lokalnej prasie i telewizji nadszedł czas na konkretne rozmowy z władzami miasta.

Przewodniczący rady miejskiej w porozumieniu z radnymi zaprosił przedstawiciela Stowarzyszenia Nasze Słubice PL – Daniela Szurkę do udziału w pracach komisji: sfery socjalnej oraz rozwoju gospodarczego, aby omówić możliwość zmian w statucie gminy i poszerzenie jego zapisów o inicjatywę uchwałodawczą dla mieszkańców Słubic. Spotkania odbyły się 23 września (komisja sfery socjalnej) oraz 24 września (komisja rozwoju gospodarczego) Wzięli w nich udział także: burmistrz – Tomasz Ciszewicz, zastępca burmistrza – Piotr Łuczyński, sekretarz gminy – Katarzyna Mintus-Trojan, skarbnik gminy – Rafał Dydak.

Po omówieniu tematu obie komisje opowiedziały się ZA realizacją działań Stowarzyszenia Nasze Słubice PL zmierzających do wprowadzenia zmian w statucie odnośnie wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Teraz czekamy na wprowadzenie formalnego projektu uchwały pod obrady rady miejskiej i głosowanie na sesji.

S22BW-413092607470 S22BW-413092607471