Pomiń menu

Nasze Słubice PL

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna oraz działalność w zakresie ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zainteresowania aspektami etycznej polityki wśród mieszkańców będących w terenie działania Stowarzyszenia, pogłębianie wiedzy w zakresie historii współczesnej Polski i nauk politycznych z nią związanych, swobodnej i szeroko rozumianej działalności artystycznej oraz działanie w rekonstrukcjach historycznych (potyczkach, spektaklach) w powiązaniu z podejmowaniem wszechstronnych działań mających na celu zachowanie i krzewienie historii ziemi lubuskiej wraz z pielęgnacją polskiego ducha patriotycznego a także działanie na rzecz lokalnej społeczności poprzez jej aktywizację. 2. Do celów stowarzyszenia zalicza się także: promocję powiatu słubickiego i gminy Słubice oraz integrowanie współpracy z miastami partnerskimi i instytucjami z powiatu słubickiego. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest też ochrona szeroko rozumianych interesów mieszkańców Ziemi Słubickiej.