Pomiń menu

Stowarzyszenie Nasze Słubice PL przystępuje do akcji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

INFORMACJA PRASOWA

„Demokracja to nie tylko wybory”

Inicjatywa uchwałodawcza

mieszkańców Słubic i Powiatu Słubickiego

Dnia 5 lipca 2013 r. Stowarzyszenie „Nasze Słubice PL” rozpoczęło akcję: “Demokracja to nie tylko wybory”, której celem jest propozycja zmiany statutów Słubic i Powiatu Słubickiego tak, aby mieszkańcy mogli sami zgłaszać projekty uchwał do przyjęcia przez radę miejską i radę powiatu. Dziś, z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę miejską (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: radni, sołtysi, komisje, kluby radnych i Burmistrz miasta a w przypadku Powiatu Słubickiego: co najmniej 3 radnych, przewodniczący, kluby, komisie, zarząd. Chcielibyśmy, aby to prawo mieli także mieszkańcy, po zebraniu pod projektem uchwały 50 podpisów w Gminie Słubice i 100 podpisów w Powiecie Słubickim.

Czemu ma to służyć?

Zależy nam na zachęcaniu mieszkańców do brania aktywnego udziału w życiu Słubic i Powiatu Słubickiego, aby zamieszkujący te tereny mieszkańcy czuli się obywatelami, którzy współdecydują o losie swojego miasta, a nie są jedynie konsumentami, którzy raz na kilka lat chodzą na wybory. Taka zmiana statutu nie wyklucza proponowania projektów uchwał poprzez tradycyjne zgłaszanie ich radnym. Obydwie ścieżki byłyby możliwe. Chodzi tu o to, by stworzyć nowe możliwości dla mieszkańców i by podnieść ich rolę w życiu miasta.

Dlaczego tylko 50 / 100 podpisów, a nie na przykład 500 / 2000?

Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do bycia aktywnymi obywatelami, a nie blokowanie ich aktywności. Zebranie stu, dwustu czy nawet pięciuset podpisów pod sensownym wnioskiem w Słubicach czy Powiecie Słubickim nie powinno być problemem a sprawnej grupie mieszkańców prawdopodobnie udałoby się to zrobić w jeden dzień.  Nie tędy droga.

Rzecz w tym, aby procedura była maksymalnie prosta i szybka, aby mieszkańcy nie obawiali się składania własnych projektów uchwał, by aktywność obywatelską rozbudzać, a nie gasić ją już na wstępie tak, jak w Warszawie, gdzie trzeba zebrać
15 tysięcy podpisów.

Czy inicjatywa uchwałodawcza ogranicza rolę radnych?

Nie, dlatego że każdy projekt uchwały jest dyskutowany przez radnych na komisjach, a ponadto musi uzyskać pozytywną opinię radcy prawnego, skarbnika, (jeżeli wiąże się z wydatkami z budżetu miasta czy powiatu) i na koniec podlega głosowaniu na forum rady miasta (powiatu). Jeżeli radni uznają, że projekt uchwały jest niekorzystny dla ogółu mieszkańców, co przecież może się zdarzyć, to zawsze mogą go odrzucić. Dzięki inicjatywie uchwałodawczej mieszkańcy mogą w większym stopniu uczestniczyć
w pracach rady miasta i powiatu.

Jak działamy?

Złożyliśmy wnioski do Przewodniczącego Rady Miejskiej Słubic – Piotra Kiedrowicza i Przewodniczącej Rady Powiatu – Kazimiery Jakubowskiej z propozycją zmiany właściwego paragrafu statutu Słubic i powiatu Słubickiego. Opracujemy też załącznik, precyzujący ścieżkę przechodzenia projektów uchwał mieszkańców przez radę miejską i powiatową. Chodzi o to, aby dziwnym trafem projekty uchwał nie utykały w szufladach. Tym samym chcielibyśmy zachęcić mieszkańców Słubice i Powiatu Słubickiego do poparcia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Dodatkowo zamierzamy osobiście przedstawić projekt radnym i tym samym i zaangażować ich w ten pomysł.

O projekcie

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – to zmiana statutu Słubic oraz Powiatu Słubickiego, która stwarza mieszkańcom możliwość samodzielnego składania wniosków pod obrady rady miasta i powiatu. Projekt ten jest częścią większej kampanii “Demokracja to nie tylko wybory”, którą rozpoczęliśmy wspólnie z mieszkańcami Słubic i ma on na celu zwrócenie uwagi na problematykę związaną z inicjatywami obywatelskimi w naszym najbliższym otoczeniu.

Także inne gminy i powiaty w Polsce stosują z powodzeniem inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców a zapisy o takiej możliwości znalazły się w ich statutach. Stało się to swoistą normą i wyznacznikiem dobrych praktyk w dziedzinie samorządności pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a mieszkańcami.

Ciekawostka:

Przykładem może być tu pobliski Rzepin, który takowe zapisy posiada. Jeżeli chcielibyście przygotować projekt uchwały, a nie wiecie jak to zrobić zgłoście się do nas.

Kontakt:

Daniel Szurka – [email protected]

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL