Pomiń menu

Wójtowo rozdziela fundusz sołecki 2014

10 września 2013 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali bankietowej restauracji HIER-MAN przy ulicy Klonowej 2a w Wójtowie, odbędzie się Zebranie Wiejskie.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie NOWEJ USTAWY „ŚMIECIOWEJ”
3. Omówienie udziału wsi w Dożynkach Gminnych.
4. Omówienie działań i zadań bieżących, oraz kierunków rozwoju Sołectwa.
5. Ustalenie listy wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w/s wydatków.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkanców