Pomiń menu

Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo"

Stowarzyszenie prowadzi działalność integrującą mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, współpracę z organami administracji państwowej, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, fundacjami. Dba o poprawę i rozwój infrastruktury na terenie wsi Wójtowo

Co nowego?