Pomiń menu

W oczekiwaniu na wyniki głosowania

W oczekiwaniu na wyniki  głosowania na projekty zgłoszone do „budżetu obywatelskiego” Miasta Gorlice na 2014 r. Złożyliśmy formularz zgłoszeniowy na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja ok. 100 m ul. Krasińskiego”.  Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które uzyskają największą ilość głosów w głosowaniu publicznym, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację  z budżetu obywatelskiego.

Tym samym zostało postawione przed nami trudne zadanie, poinformowanie mieszkańców miasta o potrzebie realizacji  naszego tematu i zaproszenie ich   do pójścia do głosowania w podanym terminie, w celu oddania swojego głosu właśnie  na nasz projekt.

Rozpoczęliśmy walkę o głosy prowadzoną  energiczną i bogatą  akcję informacyjną  i reklamowo – agitacyjną do udział w głosowaniu na nasz projekt.

Oj działo się tu działo !

1. Dostarczyliśmy mieszkańcom naszego osiedla :

a)     Informację o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, gdzie Burmistrz Miasta Gorlice stworzył  wszystkim pełnoletnim obywatelom miasta  możliwość  decydowania w sposób demokratyczny  o wyborze zadań publicznych do realizacji. Zadania wybrane w głosowaniu zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta Gorlice w projekcie budżetu Miasta na 2014 r. i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miasta Gorlice.

b)    Wypełniony formularz zgłoszeniowy naszego zadania pn. „Modernizacja    ok. 100 m ul. Krasińskiego”.

c)      Graficzną koncepcję zakresu proponowanej modernizacji.

2)  Przypomnienie  – „To bardzo ważne  – pamiętaj” z załączonym:

a)     Artykułem zamieszczonym w „Kurierze Gorlickim” ( Miejski

Biuletyn Informacyjny nr 8/2013 ), pt. „Masz głos – decyduj”.

b)    Artykułem zamieszczonym w tym samym Kurierze Gorlickim, pn. „Budżet   obywatelski”,  wyjaśniający szczegółowo istotę i zasady finansowania zadań  publicznych z tego funduszu.

3)  Kolejne przypomnienie,  o terminie głosowania, potrzebie pełnej mobilizacji dla  zrealizowania naszego  zadania  i  otrzymania  swoistego „prezentu” od Burmistrza dla aktywnych mieszkańców.

4) „Telegram – Masz głos  – decyduj !”  w którym podkreślono  wagę społeczną zadania, potrzebę oddania głosu i nie marnowania danej nam szansy.

5)  „Ostatni dzwonek !!!” przypomnienie o kończącym się terminie głosowania, wskazując,  że o sukcesie Ty możesz zadecydować, oddając głos popierający nasze  zadanie.

6) Na 23 tablicach ogłoszeń dodatkowo  podaliśmy , miejsce i terminy głosowania.

7)  Do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla włożyliśmy „Apel do niezdecydowanych mieszkańców”,  z prośbą o podjęcie decyzji i jednak pójście do głosowania na nasze  zadanie.

Tym, którzy oddali  już  swój  głos tą drogą podziękowaliśmy, z  nadzieją,  że oddany  głoś prowadzi do oczekiwanego sukcesu.

8)  Wydaliśmy i rozesłali  do pobliskich mieszkańców 2 000 szt. kolorowych ulotek – „Apel do ludzi dobrej woli” wraz z graficzną koncepcją modernizacji ulicy oraz  dodatkową  informacją „Głosowanie w Pawilonie” z podanymi terminami  głosowania.

9) Odbyto kilka spotkań z mieszkańcami przedstawiając zakres prac modernizacyjnych ulicy oraz korzyści płynące z wprowadzonych zmian.

Spotkanie z mieszkańcami

 

 

 

 

 

10)  Na stronach internetowych zamieściliśmy:

a)  Spółdzielni Mieszkaniowej art. „Masz glos – decyduj”.

b)  Strona „Gorlice 24” – art.  „Głosuj rozważnie”

c) Strona: www.halogorlice.pl  „Głosuj rozważnie”

d) e – maile do znajomych , pn. „Prośba o poparcie”.

11)  Przy współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 4  przy ul. Krasińskiego:

a)     Na specjalnej ruchomej tablicy ogłoszeń ustawionej tylko w tym celu   w holu na wprost wejścia do szkoły, zamieściliśmy „Apel do ludzi dobrej woli” oraz graficzny zakres modernizacji ulicy.

b)    Na tradycyjnie organizowanych spotkaniach z rodzicami   na rozpoczęcie roku szkolnego, poinformowaliśmy osobiście  o funduszu obywatelskim,  naszym zadaniu i prośbie o oddanie głosu właśnie na to zadanie, bo jest ważne również i dla młodzieży szkolnej.

c)     Każdemu uczniowi została wręczona  ulotka  z informacją o miejscu   i czasie głosowania,  z prośbą o przekazanie jej rodzicom.

12)  W prasie „Gazeta Krakowska” z wkładką „Gazeta Gorlicka”,  opublikowano  wszystkie „Dwadzieścia projektów poddanych pod głosowanie”.

Obecnie z zainteresowaniem i niepokojem czekamy na ocenę społeczną naszego zadania – liczymy na pozytywny wynik.