Pomiń menu

Budżet obywatelski w gminie Krobia

Po raz pierwszy w gminie Krobia obywatele miasta mogli mieć bezpośredni wpływ na kształt budżetu gminnego.

DSC_0898DSC_0896DSC_0899DSC_0903DSC_0905DSC_0895

25 września w sali im. Przemysła II na Wsypie Kasztelańskiej w Krobi odbyło się spotkanie, którego celem było wybranie propozycji mieszkańców miasta Krobia  dotyczących przeznaczenia w 2014 r. części środków budżetowych, na realizację przedsięwzięć na terenie miasta Krobia. Spotkanie w Krobi było jednym z elementów prowadzonej przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” akcji Masz Głos, Masz Wybór. Należy dodać, iż akcja jest aktywnie wspierana przez Burmistrza Krobi, a wprowadzenie opisywanego rozwiązania jest spójne  z założeniami programu. W ramach prac nad budżetem Gminy Krobia na 2014 rok, Burmistrz Krobi zaproponował po raz pierwszy wydzielenie w budżecie kwoty 40 tys. zł., z przeznaczeniem na przedsięwzięcia zaproponowane przez mieszkańców, które miałyby zostać zrealizowane na terenie miasta Krobia. Warto też podkreślić, że propozycja burmistrza była m.in. wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom miasta, którzy wcześniej takie rozwiązanie sugerowali, i które mogłoby być pewnego rodzaju odzwierciedleniem funkcjonowania funduszu sołeckiego na wsi. Propozycja burmistrza miała być ponadto zachętą do aktywnego włączania się mieszkańców w proces tworzenia gminnego budżetu i partycypacji w procesie zarządzania gminą. Uczestnicy spotkania zgłosili w sumie 8 propozycji do przyszłorocznego budżetu, które następnie zostały poddane głosowaniu. Głosowanie odbywało się na przygotowanych kartach, na których wskazywano priorytetowe przedsięwzięcia, nadając im od 1-8 punktów. Ostatecznie największe poparcie zyskał pomysł uczestniczącej w spotkaniu młodzieży, by w 2014 r. zrealizować projekt edukacyjny, mający na celu wybór dalszego kierunku kształcenia dla młodzieży gimnazjalnej