Pomiń menu

Stowarzyszenie "Ziemia Krobska"

Stowarzyszenie założone zostało w 2008 roku przez mieszkańców gminy Krobia. Podstawowym celem stowarzyszenie jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie trzy lata dzialalności "zdominowała" przede wszystkim praca z młodymi ludźmi, którzy nabywali umiejętności niezbędne lokalnym liderom społecznym. Jednocześnie stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz promocji samorządności i identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania - przede wszystkim gminą Krobia

Udział w poprzednich edycjach