Pomiń menu

Diagnoza sztumskiego samorządu oraz przygotowania do kolejnych działań

W ostatnim czasie członkowie Młodzieżowej Grupy Działania w Sztumie skupili się na diagnozie samorządu. Był to czas na refleksje oraz zebranie pomysłów. Teraz z racji, że do "mety" nie jest daleko, więc "zaczynamy szybki bieg" i dość intensywnie przygotowujemy się do naszych największych akcji.

Dotychczas w ramach projektu udało nam się przedstawić w różnych środowiskach akcję „Masz Głos, Masz Wybór” podczas wielu spotkań, o czym wcześniej informowaliśmy. Kolejnym etapem naszych działań była diagnoza naszego samorządu oraz prace w grupie roboczej. Przygotowaliśmy również ankietę, aby mieszkańcy gminy Sztum odpowiedzieli jak oni wiedzą dostępność samorządowców. Ankietę tą można znaleźć pod adresem: http://webankieta.pl/ankieta/wv1c251r?t=1. Również przygotowaliśmy je w wersji papierowej, aby zbadać opinię jak największej grupy osób z różnych kategorii wiekowych. Dokładne wyniki ankiety przedstawimy w niedługim czasie. Ponadto w ostatnim czasie swoją działalność rozpoczęły młodzieżowe rady, które chcemy włączyć do naszych działań. Już przeprowadziliśmy pierwsze nasze rozmowy o współpracy.

Ostatnie czasy to również przygotowania do naszych zaplanowanych działań. Przygotowujemy się do organizacji Sztumskiego Forum Samorządowego oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym kierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego. Również udało nam się zaprosić do Sztumu byłego Marszałka Województwa Pomorskiego p. Jana Kozłowskiego (obecnie europosła), który w grudniu wygłosi prelekcje na temat swojej działalności samorządowej oraz pracy europarlamentarzysty.