Pomiń menu

Doniesienia z realizacji zadania Dostępni Samorządowcy w Bielsku-Białej

W ramach działania, podczas spotkań grupy roboczej podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu anonimowych ankiet wśród Radnych Bielska-Białej

Ankiety, dotyczą pracy Pań i Panów Radnych, oraz kontaktów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.
Ankieta została opracowana profesjonalnie przez socjolożkę. Obecnie rozpoczęliśmy wywiady z Radnymi.
Wyniki zostaną opracowane i przedstawione mieszkańcom na pierwszym spotkaniu w ramach zadania. Wyniki również opublikujemy na stronie internetowej. Radni otrzymali również od nas we wrześniu list, w którym informujemy o prowadzonym działaniu.

W skład naszej grupy roboczej, która realizuje zadanie Dostępni Samorządowcy wchodzą następujące organizacje:
Fundacja Dobry Czas,
Stowarzyszenie Montaż,
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej
i Podbeskidzia,
Fundacja Dziecięce Marzenia,
Fundacja Zmieńmy Los,
Stowarzyszenie Lipnik,
Fundacja Czysta Ziemia,
Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej.