Pomiń menu

Dostępni samorządowcy – spotkania z mieszkańcami i Radnymi w Bielsku-Białej

W ramach zadania Dostępni samorządowcy organizujemy dwa spotkania - z mieszkańcami i Radnymi Miasta.

Podczas pierwszego spotkania przedstawimy mieszkańcom ideę działania, omówimy partycypację społeczną. Ważnym punktem będzie przedstawienie wyników ankiet, które przeprowadziłyśmy/liśmy wśród Radnych Bielska-Białej. Następnie zbierzemy wszystkie propozycje mieszkańców dotyczące komunikacji z Urzędem Miasta.
Na drugie spotkanie zaprosimy Radnych Bielska-Białej, przedstawimy im propozycje mieszkańców zebrane podczas pierwszego spotkania.

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 24 października, drugie, na które zaprosimy Radnych Miasta 14 listopada.
Oba spotkania odbędą się o godzinie 17.00 w Wyższej Szkole Administracji, Plac Lutra 7, Bielsko-Biała.

*Spotkania będą tłumaczone na język migowy*