Pomiń menu

Fundusz sołecki na 2014r

19 września odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano zadania do realizacji w 2014r.

Propozycje wybrane do realizacji są zgodne z zadaniami własnymi gminy, mają uzasadnienie społeczne i powinny chociaż w części spełnić oczekiwania mieszkańców naszej miejscowości. Fundusz sołecki przeznaczymy na: wykonanie projektu i doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie, zakup kabin dla zawodników oraz materiałów do wykonania masztów na flagi i banera informacyjnego klubu sportowego, dofinansowanie wykonania instalacji c.o remizy OSP, funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do utrzymania polnych dróg gminnych i oznakowanie wsi. W dalszej części zebrania poruszaliśmy różne tematy dotyczące naszej miejscowości oraz omówiliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej w związku z realizacją naszego projektu POLNĄ DROGĄ DO SIEBIE,. (Wyniki akiet zostaną wkrótce opublikowane)