Pomiń menu

Historyczne spotkanie mieszkańców z samorządowcami.

Członkowie ruchu Idealna Września spotkali się z samorządowcami w sali wystawowej Wrzesińskiego Ośrodka Kultury 24 października. Było to pierwsze spotkanie tego typu po 1989 roku. Dyskutowaliśmy o usprawnieniu komunikacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami i o uruchomieniu narzędzi, które pozwoliłyby tym ostatnim aktywnie włączać się w kształtowanie oblicza Wrześni.

zajawkaSpotkanie, mimo, że kameralne, okazało się rzeczowe i owocne. Oprócz członków Idealnej Wrześni wzięło w w nim udział sześcioro radnych, a ratusz reprezentował wiceburmistrz Artur Mokracki. Obie strony uzgodniły listę spraw, które można załatwić od ręki i niepotrzebne do tego są żadne skomplikowane procedury legislacyjne, a także zadeklarowano wolę do kontynuowania rozmów o zmianach na kolejnych spotkaniach. Podczas całego spotkania widać było wolę samorządowców, by słuchać mieszkańców, reagować na ich propozycje i potrzeby.

Idealna Września postulowała usprawnienie istniejących narzędzi pozwalających na udział mieszkańców w życiu miasta, np. na stworzenie internetowej skrzynki podawczej, za pośrednictwem której będzie można zgłaszać radnym obywatelskie propozycje dotyczące zmian w naszym mieście, a także wprowadzenie udogodnień godzinowych, bowiem dotychczasowe (zwykle komisje i sesje rady zaczynają się o 15.30, czyli w godzinach pracy dużej liczby wrześnian). Podniesiono także postulat społecznych konsultacji ważnych dla mieszkańców projektów.

IMG_0219Dyskutowano o możliwości przesunięcia godzin pracy urzędu w jeden dzień tygodnia tak, by można było załatwić sprawy po południu, po zakończeniu pracy. Tu procedura jest już bardziej skomplikowana, ale zgodzono się, że jeśli będzie zapotrzebowanie społeczne, to i taką zmianę da się przeprowadzić.
Zapewne niedługo pojawią się ankiety skierowane do mieszkańców, czy rzeczywiście chcą, by jeden dzień w tygodniu urząd działał w zmienionych godzinach.

Jednym z najważniejszych udogodnień dla mieszkańców było ustalenie przesunięcia godzin posiedzeń komisji Rady Gminy. Mogą się one zaczynać o 17.00, co da większości zainteresowanych możliwość uczestnictwa w nich. Posiedzenia komisji są kluczowe dlatego, że to właśnie tam się dyskutuje, wypracowuje porozumienie, ustala to, co na sesjach jest już tylko głosowane. Samorządowcy zobowiązali się także informować o terminach poszczególnych komisji i ich tematyce na 5 do 7 dni naprzód, by mieszkańcy mogli sobie zaplanować udział w tych, które ich interesują.

Serdecznie zapraszam na nadchodzące posiedzenie komisji budżetowej. Będziemy na niej omawiali propozycje budżetu na najbliższy rok. – zachęcała Przewodnicząca Rady, Bożena Nowacka – To świetna okazja dla wrześnian, by przyjrzeli się jak tworzony jest budżet i dobre przygotowanie do np. stworzenia w naszym mieście w przyszłości budżetu obywatelskiego.

IMG_0199Przyjęta także została sugestia Piotra Michalaka, inicjatora Idealnej Wrześni, by na stronie gminy, wrzesnia.pl, znalazła się informacja o posiedzeniach komisji, porządek obrad sesji i o istotnych zmianach w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli by ułatwić internautom dostęp do bieżących informacji z prac samorządu.

O jeszcze większe unowocześnienie gminnej strony wnosił radny Szymon Paciorkowski, który widziałby tam m.in. interaktywna mapkę dróg powiatu z podziałem na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, a także mapki terenów ujętych w planach zagospodarowania i przede wszystkim wcześniejszy i bardziej intuicyjny dostęp do informacji o planach zagospodarowania. Burmistrz Mokracki zadeklarował, że zmiany i ułatwienia na stronie będzie można wprowadzać, przede wszystkim w zakresie dostępu do aktualnych informacji o pracach samorządu.

IMG_0226Z pozytywnym oddźwiękiem spotkała się też propozycja Roberta Czwajdy z Idealnej Wrześni, by zmienić formułę spotkań mieszkańców z radnymi z dyżurów poszczególnych rajców, na otwarte spotkania z mieszkańcami prowadzone w nieformalnej formule. Podczas tych spotkań mieszkańcy mieliby okazję do rozmowy o projektach radnych, zgłaszania własnych rozwiązań i przede wszystkim do bliższego poznania swoich reprezentantów. Spotkania będą na przemian organizować samorządowcy i Idealna Września.