Pomiń menu

Pakt dla Kultury

Pakt dla Kultury to platforma mająca łączyć wszystkie organizacje i ludzi, dla których Września jest warta zachodu. Działalność koncentruje się na dwóch nurtach: sztuce współczesnej i działaniach obywatelskich w zakresie polityki lokalnej. Głównym celem jest stworzenie mieszkańcom możliwości spotkania się ze sztuką współczesną. Bardzo ważnym aspektem jest edukacja kulturalna. W zakresie działalności obywatelskiej przede wszystkim koncentrujemy się na społecznej kontroli władzy oraz na pobudzaniu aktywności społecznej i świadomości współodpowiedzialności za miejsce, w którym razem żyjemy.

Udział w poprzednich edycjach