Pomiń menu

Mieszkańcy Gorlic zadecydowali.

Mieszkańcy Gorlic zadecydowali o wyborze zadania publicznego do realizacji w 2014 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Burmistrz Miasta Gorlice jako trzeci w Małopolsce, po Krakowie  i Tarnowie  zarządził utworzenie „budżetu obywatelskiego” na realizację w 2014 r. zadań publicznych, zgłoszonych przez mieszkańców. Tego typu inicjatywy realizowane są  jeszcze  tylko  w nielicznych miastach w kraju.

Mieszkańcy Gorlic zgłosili 20 zadań do budżetu obywatelskiego   na,  które można było głosować przez 9 dni. Głosy oddało 1 602 gorliczan na około 20 tyś. zarejestrowanych, co ocenia się jako bardzo dobry wynik zważywszy,  że akcja ta  w naszym mieście organizowana jest  po raz pierwszy.

Zrealizowane zostaną te zadana, które uzyskały największą ilość głosów, aż do wyczerpania przeznaczonej kwoty na budżet obywatelski.

W pierwszej piątce zadań, które otrzymały największą ilość głosów znalazły się zadania o wartości:

  1. 318 tyś. zł z ilością 267 głosów.
  2. 320 tyś. zł z ilością 235 głosów.
  3. 140 tyś. zł z ilością 159 głosów.
  4. 500 tyś. zł z ilością 147 głosów.
  5. 114 tyś, zł z ilością 114 głosów.

Nasze zadanie o wartości 320 tyś. zł , z ilością 235 głosów,   uplasowało się  na drugim miejscu i zostało zakwalifikowane do realizacji 2014 r.

Jesteśmy zadowoleni  z uzyskanego  rezultatu.

W dniu 16.10.2013 r. zostaliśmy zaproszeni do Burmistrza  w celu omówienia  zakresu prac,  w oparciu o posiadaną koncepcję zagospodarowania terenu. Po uwzględnieniu  korekt  i uwag  wniesionych w czasie konsultacji ustalono  przyjęcie  koncepcji  z „prostopadłymi” miejscami postojowymi  jako podstawy do opracowania dokumentacji  budowlanej.

Został  ustalony wstępny plan przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji oraz zakresu współpracy samorządu z mieszkańcami.

Zleciliśmy opracowanie dokumentacji budowlanej.