Pomiń menu

Przygotowanie inicjatywy obywatelskiej – projekt uchwały z zakresu budżetu obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach projektu chcemy jako stowarzyszenie przygotować wraz z mieszkańcami miasta projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego. INICJATYWA OBYWATELSKA NASZA ZIEMIA PIOTRKOWSKA - BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z postanowieniem Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w załączniku nr 1 – Regulamin Rady Miasta jest możliwe zrealizowanie inicjatywy podjęcia uchwały przez mieszkańców miasta.

Projekt uchwały może zgłosić: grupa co najmniej 1000 mieszkańców posiadających prawo wyborcze do Rady i wpisanych do rejestru wyborców.

Cała procedura zrealizowania takiego projektu jest opisana w paragrafie nr 31  Regulaminiu Rady Miasta.

W ramach działań rady są już realizowane zalążki inicjatyw obywatelskich w postaci jednostek pomocniczych – RAD OSIEDLA, więc sądzimy że przygotowanie takiej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego i przeznaczenie do 1% budżetu na pomysły zgłaszane przez mieszkańców i ich zrealizowanie nie będzie stanowić problemu dla samorządu.

Sądzimy, że przeprowadzenie takiej akcji wśród mieszkańców stworzenia takiej uchwały umożliwi włączenie się ich w aktywne uczestnictwo zarządzania miastem.

Chcemy też, aby zapis w statucie miasta dla inicjatyw obywatelskich nie był tylko martwym prawem, który jest, lecz nikt z niego nie korzysta.