Pomiń menu

sunsar

Aktualnie prowadzimy zadania: Czasopismo - miesięcznik NASZA ZIEMIA PIOTRKOWSKA wydaliśmy już 4 numer. Chcemy wspierać organizacje pozarządowe lokalnie w ramach wydawanego czasopisma i uczestniczyć w komunikowaniu się między samorządem a obywatelami. Pozyskaliśmy środki na realizację filmu "ŁOWIECKI TESTAMENT" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.