Pomiń menu

Realizacja zadania Wspólna Przestrzeń

W mieście Rydułtowy jest kilka różnej wielkości placów zabaw (przyosiedlowych) a także jeden większy miejski. Jakiś czas temu zwrócili się do naszego Stowarzyszenia mieszkańcy z osiedla „Na Wzgórzu”, na terenie którego usytuowany jest dość duży plac zabaw, z prośbą o wsparcie w przedsięwzięciu naprawy i modernizacji tego terenu.

Miasto Rydułtowy zarezerwowało w swoim budżecie niezbyt wielką sumę na ten cel, która pozwoli na niewielką zmianę obecnego stanu placu zabaw (montaż 2 szt. urządzeń). W związku z tym grupa mieszkańców chciałaby partycypować w przedsięwzięciu, które zmierzałoby do naprawy uszkodzonych elementów, modernizacji nawierzchni a także instalacji nowych, nowoczesnych elementów do zabawy. Inicjatorzy zaproponowali swój udział w pracach modernizacyjnych a także zaoferowali poszukanie wsparcia wśród okolicznych przedsiębiorców.

Z pomysłem wspólnego przedsięwzięcia wybraliśmy się do Burmistrza Miasta Rydułtowy celem zaproponowania mu obywatelskiego projektu modernizacji placu zabaw na osiedlu „Na Wzgórzu” przedstawiając konkretne rozwiązania. W trakcie rozmowy Burmistrz wyraził chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jednak pod warunkiem, że uda nam się pozyskać konkretne deklaracje od podmiotów, które wspomogą tą inicjatywę.
Przygotowaliśmy pismo do firm zlokalizowanych na terenie Miasta Rydułtowy wraz z załączoną deklaracją wsparcia naszego wspólnego pomysłu. W chwili obecnej otrzymaliśmy już kilka deklaracji od przedsiębiorców, którzy zdeklarowali konkretne materiały budowlane i usługi.
Jesteśmy przekonani, że ta oddolna inicjatywa przy wsparciu naszej organizacji a także akcji Masz Głos, Masz Wybór ma szanse na realizację. Dodam, że do tej pory tego typu przedsięwzięcia nie były realizowane w naszym mieście. Wierzymy, że udało nam się również przekonać radnych z tej okolicy a także Burmistrza Miasta do wsparcia obywatelskiej inicjatywy. Spotkaliśmy się z radnymi a następnie z burmistrzem celem omówienia szczegółów tego przedsięwzięcia. Na chwilę obecną w mieście, dzięki naszym staraniom udało się uchwalić uchwałę Rady Miasta w sprawie inicjatywy obywatelskiej, która pozwoli nam zmieniać naszą wspólną przestrzeń.
Moduł „Wspólna przestrzeń” jest dla nas idealnym rozwiązaniem mając na uwadze bardzo konkretne przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować cdn.