Pomiń menu

Udany piknik biegowy pod hasłem „ZDROWY SAMORZĄD”

6 października w Karcu w gminie Krobia odbył się tradycyjny już Bieg Jesieni. Tegorocznej imprezie, której organizatorami była Gmina Krobia oraz Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” towarzyszyło hasło  „Zdrowy samorząd”. Hasło było  związane ściśle z realizowaną na terenie gminy Krobia akcją Masz Głos, Masz Wybór.

Wybór hasła tegorocznej imprezy nie był przypadkowy. To w związku z realizacją na terenie gminy Krobia akcji Masz Głos, Masz Wybór organizatorzy postanowili przypomnieć mieszkańcom o ich prawach i możliwościach jakie płyną ze świadomego udziału w życiu lokalnego samorządu.  Warto podkreślić, że hasło to miało podwójne znaczenie. Z jednej strony stanowiło element promocji uprawiania sportu wśród mieszkańców gminy – szczególnie biegania, zaś z drugiej było zachętą do tego, by aktywnie włączać się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zdrowy samorząd to bowiem taki, którego członkowie, a więc wszyscy mieszkańcy, pamiętają nie tylko o swoich prawach obywatelskich, ale również o powinnościach wobec państwa i społeczeństwa. W sumie na starcie tegorocznego Biegu Jesieni stanęło 873 uczestników, którzy trasę wiodącą leśnymi duktami pokonali, biegiem, truchtem, marszem lub po prostu wolnym spacerem.
Tak naprawdę jednak nie liczyła się kolejność na mecie, ale wyjście z domu i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Dlatego też każdy kto dotarł do mety, otrzymał od organizatorów odblaskową opaskę, która z pewnością przyda się podczas przemieszczania się po drogach. Nowością podczas imprezy, która także związana była z realizacją akcji Masz Głos, Masz Wybór były prezentacje organizacji pozarządowych z terenu gminy Krobia. Reprezentacje wielu stowarzyszeń działających na terenie Naszej Gminy są dowodem na ich czynny udział i identyfikację z ideą zdrowego samorządu. Zdrowego tzn. samorządu świadomych obywateli, świadomie tworzących rzeczywistość wokół siebie i mających wpływ na jej kształt. W sumie na polanie w Karcu pojawiło się 12 organizacji, w tym: Stowarzyszenie „ Ziemia Krobska ”, Stowarzyszenie „Na szlaku”, LZS Krobianka Krobia, Fundacja Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa w Krobi, Klub „ Złota Jesień ”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Kolo w Krobi, 4 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Krobi, Kolo Łowieckie nr 20 „ Łowca ” w Krobi, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „ Syrenka” w Krobi, Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi i Wymysłowie ( ta ostatnia zaprezentowała m.in. konną sikawkę ), Klub Żołnierzy Rezerwy w Krobi oraz Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi, która umiliła czas swoim koncertem. Warto podkreślić, że podczas imprezy stworzone zostało również stoisko obywatelskie, na którym otrzymać było można tzw. kartę praw mieszkańca, niezbędnik obywatelski a także wyrazić wolę działalności jako wolontariusz lub zgłosić oczekiwanie pomocy ze strony wolontariuszy. 6 października na polanie w Karcu nie zabrakło też gier i zabaw dla dzieci, prowadzonych przez młodzież z Młodzieżowej Agencji Kulturalno – Rozrywkowej, drożdżowego ciasta, darmowej grochówki
oraz losowania nagród wśród wszystkich uczestników Biegu Jesieni.

DSC_10577777777777 DSC_09811212121212 DSC_0817131313313 DSC_102555555555 DSC_0870000000 DSC_0234444444 DSC_097999999 DSC_0001111111 DSC_0345555