Pomiń menu

ARTYKUŁ O PROJEKCIE UCHWAŁY W ŻYCIU NASIELSKA

W Nr 24 Życia Nasielska ukazał się artykuł

W Nr 24 Życia Nasielska z dnia 22.11 – 5.12 2013r. na stronie 10 ukazał się artykuł dotyczący działań Stowarzyszenia Europa i My w ramach akcji MGMW zatytułowany „Projekt uchwały o inicjatywie lokalnej”. Czasopismo samorządu gminnego ma nakład 2000 egz. a Gmina Nasielsk około 20 tys.mieszkańców.

Polecamy jego treść  http://noknasielsk.pl/zycie-nasielska/archiwum/2012/

W załączeniu skan artykułu

Koordynatorka Elżbieta Wróblewska

art_PROJEKT UCHWAŁY O INICJATYWIE LOKALNEJ_Życie Nasielska