Pomiń menu

Fundacja Pozytywnych zmian zorganizowała spotkanie z radnymi miasta

W ramach zadania Dostępni samorządowcy zorganizowałyśmy drugie spotkanie w Bielsku-Białej.

Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy mieszkańców i radnych Bielska-Białej, których przybyło aż dziewięcioro: Dorota Piegzik-Izydorczyk, Antoni Kruczek, Grzegorz Puda, Przemysław Drabek, Roman Matyja, Marek Krywult, Andrzej Gacek, Franciszek Nikiel, Józef Łopatka. Doliczając radną Grażynę Staniszewską, która pomagała nam przy organizacji akcji i podczas pierwszego spotkania opowiadała o partycypacji, mamy dziesięcioro radnych którzy wzięli udział w akcji (w Bielsku-Białej jest ich w sumie dwudziestu pięciu).

Spotkanie rozpoczęliśmy przedstawieniem wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród radnych. Zapytaliśmy ich o przepływ informacji między mieszkańcami a „ratuszem”, o sposoby komunikowania się z mieszkańcami oraz o pomysły na zmiany i ulepszenia tego kontaktu. Nagraliśmy prezentację wyników i już wkrótce zostanie ona opublikowane na naszej stronie.

Następnie przedstawiłyśmy pomysły na poprawę i usprawnienie komunikacji w naszym mieście, które zostały opracowane na podstawie propozycji zgłaszanych przez mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Część z nich powstała podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami (24 października), a część dotarła do nas drogą mailową lub podczas nieoficjalnych rozmów. Propozycje dotyczyły różnych tematów – przepływu informacji, konsultacji społecznych oraz narzędzi partycypacji takich jak komisje dialogu i grupy doradcze. Pojawił się też postulat dotyczący lepszego informowania mieszkańców o planowanych działaniach na ich osiedlach i w dzielnicach czy aktualizowania na bieżąco newslettera. Padło też kilka propozycji na temat pracy radnych oraz sposobów komunikacji z osobami głuchymi. Nie sposób tu jednak wymienić wszystkich wartościowych uwag, dlatego też pracujemy obecnie nad dokumentem w którym opiszemy zasygnalizowane problemy komunikacyjne wraz z propozycjami ich rozwiązań. Już wkrótce opublikujemy dokument na naszej stronie internetowej i złożymy go w Urzędzie Miasta.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja moderowana przez Iwonę Ciećwierz – ogólnopolską koordynatorkę akcji „Dostępni Samorządowcy” oraz członkinię Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Dyskusja trwała przeszło godzinę, a głos zabierali naprzemiennie radni i mieszkańcy. Pojawiło się wiele ciekawych wątków i propozycji. Jednym z problemów, który pojawił się kilkakrotnie w wypowiedziach obu stron, był brak edukacji i aktywizacji, a co za tym idzie brak wiedzy, umiejętności oraz potrzebnych informacji wśród mieszkańców.

Spotkanie tłumaczone było na język migowy, z czego skorzystała liczna grupa osób niesłyszących, które przyszły opowiedzieć także o swoich problemach komunikacyjnych i zgłosić propozycje ich rozwiązania. Tym razem mogli brać pełnoprawny udział w dyskusji.

Podsumowując, spotkanie uważamy za udany początek wspólnej pracy nad komunikacją na linii samorząd lokalny – mieszkańcy. Oczywiście, bardzo chętnie widzielibyśmy na naszym spotkaniu zarówno więcej radnych, jak i mieszkańców – wierzymy jednak, że takie działania muszą być procesem. Nie da się nagle zbudować społeczeństwa obywatelskiego, które będzie świadome swoich praw, będzie wiedziało, czego może wymagać od lokalnych włodarzy, a jego reprezentanci będą uważali partycypację za priorytet.

Jednak wierzymy w moc tego typu spotkań i taktykę małych kroczków, tak abyśmy wspólnie budowali naszą lokalną rzeczywistość.

Inicjatorką akcji w naszym mieście jest Fundacja Pozytywnych Zmian, a działania realizujemy wspólnie z Fundacją Dobry Czas, Stowarzyszeniem Montaż, Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Fundacją Dziecięce Marzenia, Fundacją Zmieńmy Los, Stowarzyszeniem Lipnik, Fundacją Czysta Ziemia i Kołem Terenowym Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej.

Media o spotkaniu: bielskobiala.gazeta.pl, 18.11.2013
Galeria zdjęć
Prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród Pań i Panów radnych Bielska-Białej