Pomiń menu

O komunikacji z urzędnikami

Urzędnicy zamojskiego Urzędu Miasta oraz jednostek podległych wzięli udział [12.11.2013] w szkoleniu z komunikacji interpersonalnej. Szkolenie zdominowały tematy dot.tzw. "trudnego klienta" oraz "dress kodu". Podczas spotkania omówiliśmy wyniki ankiet, które przeprowadziliśmy w czasie wakacji podczas imprezy plenerowej "Wędrująca Estrada".

Do udziału w spotkaniu i dyskusji zaprosiliśmy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, która od początku jest naszym partnerem w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Studenci kierunku administracja publiczna mogli poznać nie tylko teorię, ale i praktykę, ponieważ urzędnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z klientami i różnymi uwagami. Prosili też o pomoc w rozwiązaniu budzących wątpliwości zagadnień.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES