Pomiń menu

POLNĄ DROGĄ DO SIEBIE – mamy zgodę na przycięcie gałęzi drzew i krzewów

„Z uwagi na realizację projektu „POLNĄ DROGĄ DO SIEBIE” podjęte działania przez mieszkańców Rębiszowa pozwolą na przywrócenie drogi do jej właściwej funkcji.”- to odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

Odpowiadając na nasze pismo w sprawie wyrażenia zgody na przycięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi gminnej, którą chcemy udrożnić Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Pan Andrzej Jasiński dał nam zielone światło. To nas bardzo cieszy i utrzymuje w przekonaniu, że warto a nawet trzeba działać. W najbliższym czasie mamy zamiar przystąpić do wspólnych prac porządkowych. W chwili obecnej realizujemy zadanie związane z programem „ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”- „Witacze w Rębiszowie – jesteśmy już we wsi odnowie”, przez co mamy bardzo mocno napięty harmonogram prac. Damy radę, przecież wspólnie pracujemy na podniesienie walorów naszej wsi.