Pomiń menu

Promocja zasad inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców Zgierza

7 listopada w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu "Inicjatywa lokalna, czyli jak rozruszać miasto".

iniclokal_04

Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Poprowadzili je przedstawiciele ROP: Jolanta Podwysocka i Adrian Skoczylas. Udział w warsztacie wzięli członkowie kilku zgierskich rad osiedli oraz organizacji pozarządowych, w tym Magdalena Mirys z Centrum OPUS, koordynatorka zadania Inicjatywa lokalna w akcji Masz Głos, Masz Wybór, a przede wszystkim niezrzeszeni mieszkańcy i mieszkanki Zgierza. Ze strony Urzędu Miasta Zgierza obecne były Jolanta Świderska i Renata Malinowska z Wydziału Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Młodzieży.

Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej, polegającej na wspólnym wykonywaniu zadań publicznych przez mieszkańców i władze miasta. W jej ramach społeczność lokalna nie tylko mówi, jakie działania w jej okolicy miałyby być podejmowane, ale w jaki sposób sami mieszkańcy zaangażują się w dane przedsięwzięcie, oferując wkład rzeczowy, finansowy lub pracę społeczną.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu wskazali również na plusy i minusy inicjatywy lokalnej z punktu widzenia mieszkańców i władz miasta. Zauważono ogólną bierność społeczeństwa i niechęć do podejmowania działań oraz problem słabej komunikacji na linii urząd miasta – mieszkańcy, który stanowi zaporę w przypadku współpracy oraz inicjatywy lokalnej. Wskazano jednak na korzyści wynikające z użycia tego narzędzia: m.in. edukacja, jak działa miasto, realizacja potrzeb społecznych, oszczędności dla budżetu miasta, zwiększenie zaufania pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami.

iniclokal_02

Kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie lokalnej odbędzie się 20 listopada (środa) o 17.00 w sali konferencyjnej Miasta Tkaczy (ul. Rembowskiego 1). Spróbujemy wspólnie opracować mapę potrzeb mieszkańców i mieszkanek Zgierza. Zastanowimy się, czy ich realizacja jest możliwa w ramach inicjatywy lokalnej i jak konkretnie strona mieszkańców mogłaby się zaangażować w dane działanie. Być może część z nich przy pomocy Rady Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miasta Zgierza uda się faktycznie zrealizować.