Pomiń menu

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza jako nieformalna grupa zgierskich organizacji pozarządowych istnieje od 2008 roku. 10 czerwca 2011 r. uzyskała osobowość prawną. Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Zgierzu przez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego, tworzenie warunków do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju wolontariatu. Rada wspólnie z Miastem wypracowuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jej przedstawiciele uczestniczą w komisjach konkursów ogłaszanych przez Miasto, uczestniczą w konsultacjach. W tym roku po raz pierwszy przyznawane są w Zgierzu nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. To wynik zabiegów Rady o to, by w mieście doceniano nie tylko sportowców.Przedstawiciele Rady wspólnie z UM i radnymi pracowali nad regulaminem, określającym zasady i tryb przyznawania tej nagrody przez Prezydent Miasta.